AddEnergy

Energisparetilskudsordningen er permanent lukket.

Addenergy’s samarbejdende energiselskaber har medio november 2019 meddelt os, at deres puljer med energisparetilskud, er opbrugt et år før lovgivningen udløber i december 2020.

Den besked til os, har gjort det overordentligt vanskeligt at opfylde de tilsagn der er udstedt, på baggrund af aftalerne med de samarbejdende energiselskaber. Vi fik som andre aktører en frist med indberetninger inden udgangen af 2019 efter først til mølle princippet. Det har vi arbejdet meget ihærdigt på med succes for mange af vores kunder.

Vi har efterfølgende søgt efter andre samarbejdspartnere uden succes.

Vi har i 2019 samarbejdet med nedenstående selskaber:

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, Kolding, tlf.: 7630 8006

Scanenergi A/S, Ikast, tlf.: 9992 9000

SEAS-NVE A.m.B.A., Svinninge tlf.: 7029 2929

Situationen beklager vi meget, men må konstatere, at det er ude af vores hænder.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med alle vores tilknyttede installatører og håndværkere.